Nevşehir İl Koordinatörlüğü

Nevşehir İlinde Desteklenen Sektörler

Sektör Kodu - Adı Alt Sektör Kodu - Adı Nevşehir
101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler  Sektör Destekleniyor
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler  Sektör Destekleniyor
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler  Sektör Destekleniyor
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler  Sektör Destekleniyor
103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  Sektör Destekleniyor
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  Sektör Destekleniyor
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  Sektör Destekleniyor
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  Sektör Destekleniyor
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  Sektör Destekleniyor
302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirme 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması  Sektör Destekleniyor
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması  Sektör Destekleniyor
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri  Sektör Destekleniyor
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri  Sektör Destekleniyor
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği  Sektör Destekleniyor
302-6 Makine Parkları  Sektör Destekleniyor
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları  Sektör Destekleniyor