Nevşehir İl Koordinatörlüğü

Yapım işlerine yönelik ödeme öncesi dönemde ikame poz uygulaması ve ön kontrol sistemi yürürlüğe girmiştir.


Yapım işlerinde ödeme öncesi dönemde poz değişiklikleri için zeyilname yapma yükümlülüğü kaldırılmış olup ikame poz uygulaması yürürlüğe girmiştir. Faydalanıcılar, yapım işlerini tamamlamalarının ardından Ödeme Talep Paketi teslimi öncesinde TKDK’dan yapım işlerine yönelik ön kontrol talebinde bulunabilirler.

Bu kapsamdaki iş ve işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanan “Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol Süreci ve E3 Harcama Beyanı Formu İçin Yönlendirici Rehber”, “Ön Kontrol Talep Formu” ve “İkame Pozlar için Uygun Harcama Listeleri” yayımlanmıştır. Hazırlanan dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlanen duyurulur.