Nevşehir İl Koordinatörlüğü

Turizm Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Duyuru


1 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 10.05.2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmış ve yerine “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

İlgili yönetmelik değişikliği sebebiyle Kurumumuz tarafından 6. Başvuru Çağrısı kapsamında yayınlanan 302-4 sektörünün Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanlarından olan “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar” dokümanında değişiklik yapılması gerek görülerek, güncelleme yapılmıştır.

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektöründen yapılacak başvurularda Başvuru Sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına yayımlandığı 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmeliğin dikkate alınması gerekmektedir.

Resmi Gazete Linki

Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar Dokümanı

İlanen duyurulur.