Nevşehir İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.


IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/ProjeIslemleri/SozlesmeImzalamayaHakKazananlar/9_Cagri_2_Grup_Hak_Kazananlar.pdf
Cimer