Nevşehir İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Birinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.


IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Birinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-9-cagri-donemi-birinci-grup-desteklenmek-uzere-secilen-basvurular-listesi-yayimlanmistir-6882
Cimer